Noodsituatie Oekraïne

Datum: 01-03-2022

Beste vrienden van de stichting “Met Uitgestrekte Hand”,

Vanwege de plotselinge oorlog in Oekraïne willen wij via deze brief om extra hulp vragen voor alle mensen in de Oekraïne. Wij zijn net als iedereen ontzettend geschrokken dat wat we niet verwacht hadden toch is gebeurd en dat we worden geconfronteerd met een oorlog in de Oekraïne.

We zien de beelden van beschietingen, bombardementen en tanks door de straten. Mensen in paniek, die op wat voor manier dan ook weg willen uit de steden en het land, die vluchten naar de grens.

We kregen in de eerste plaats het verzoek om te bidden voor de mensen in de Oekraïne, hieronder een stukje uit een mail die wij ontvingen van een Pastor in de Oekraïne:

"Met tranen in onze ogen vragen we je te bidden tot God. Bid de Here om ons te beschermen tegen de gekke horden die de spot willen drijven met het geloof en de waarheid van God. Gebed is sterker dan de sterkste vijand!

Naast dit verzoek komen er ook vragen om praktische hulp in de vorm van voedsel, dekens, slaapzakken en hulp om opvang in de buurlanden voor de vluchtelingen uit de Oekraïne te realiseren.

Wij willen hier natuurlijk graag gehoor aan geven en vragen u daarom ook te bidden en ruimhartig te geven voor dit land en deze mensen in nood.

Wij gaan ons uiterste best doen om zoveel mogelijk voedsel en goederen op de juiste plek te krijgen. We hebben ook vele goede contacten in de buurlanden van Oekraïne waardoor we de vluchtelingen daar in ieder geval kunnen helpen. We willen ook proberen om de mensen die nog in de Oekraïne zijn te ondersteunen met voedsel en goederen.

Wij verzoeken u daarom vriendelijk uw vrijwillige bijdrage te storten op het hierboven vermelde rekeningnummer van de stichting o.v.v. hulp Oekraïne en uw naam en adres. Het zou fijn zijn als u deze bijdrage zo snel mogelijk overmaakt want wij zijn de hulp al gestart.

De stichting hoopt en bidt dat deze oorlog snel tot een goed einde komt. We zijn blij en dankbaar met al de gebeden, alle blijken van medeleven en alle financiële bijdragen.

Terug